Breaking News

A magyar politikai döntések és az online szerencsejáték: a szabályozás útvesztője Online szerencsejáték trendek

A Magyarországon működő szerencsejáték iparág az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, melyet az online platformok térnyerése és a szigorúbb szabályozási intézkedések mind egyaránt befolyásoltak. Olyan online platformok jelentek meg, ahol nemcsak játszani lehet, de egyaránt találunk cikkeket és rangsorolásokat (melyre jó példa a legjobb magyar kaszinók 2024 rangsorolás). Ebben a cikkben a fókuszt az utóbb említett szabályozási intézkedésekre helyezzük, és megvizsgáljuk, hogy a közelmúltban a magyar politikának milyen közvetlen hatásai voltak a magyar online szerencsejátékra.

A szigorúbb szabályozás bevezetése

2014-ben Magyarországon jelentős változások történtek az online szerencsejáték szabályozásában. Ekkor került bevezetésre az új szerencsejáték törvény, amelynek célja a piac szigorúbb szabályozása és a játékosok védelme volt. A törvény kiterjedt az online szerencsejátékra is és számos olyan új rendelkezést tartalmazott, melyek lényegesen befolyásolták az iparág működését.

Az egyik legfontosabb elem az engedélyezési rendszer bevezetése volt. Ennek értelmében az online szerencsejáték szolgáltatóknak hivatalos engedélyt kellett szerezniük a magyar hatóságoktól ahhoz, hogy tevékenységüket Magyarországon végezhessék. Ez a lépés nemcsak az illegális szerencsejáték szolgáltatókat szorította ki a piacról, hanem biztosította a játékosok számára, hogy az általuk választott platformok biztonságosak legyenek.

A törvény szigorította az online szerencsejáték reklámok szabályozását is. A cél az volt, hogy korlátozzák a kiskorúakat érintő reklámokat, valamint megakadályozzák a túlzott játékösztönzést. Ennek eredményeként szigorúbb feltételekhez kötötték a reklámok megjelenítését és terjesztését az online térben, hogy minimalizálják a kiskorúaknak való kitettséget és a szenvedélybetegség kockázatát.

További újítás az adózási rendszer átalakítása volt. Az online szerencsejáték szolgáltatókra az adófizetési kötelezettséget terjesztettek ki, ami az állami bevételek növekedését eredményezte az iparágban. Emellett az adózási rendszer új szabályokat vezetett be a játékosok jövedelmeinek adózása tekintetében is. 

Az online szerencsejáték szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek

2017-ben a magyar kormány bejelentette, hogy minden nemzetközi online szerencsejáték szolgáltatónak kötelező lesz magyar szerencsejáték-liszenszt szereznie, ha magyarországi játékosoknak kívánnak szolgáltatást nyújtani. Ez a lépés további szigorítást jelentett az online szerencsejáték piacán, és további kötelezettségeket rótt a szolgáltatókra.
A liszensz megszerzése előfeltétele lett annak, hogy az online szerencsejáték szolgáltatók hivatalosan működhessenek Magyarországon.
Az új kötelezettségek bevezetése általában növelte a piaci szabályozás színvonalát és biztonságát, valamint elősegítette a tisztességes versenyt az online szerencsejáték területén. 

A politikai változások és az iparág fejlődése

2018-ban további szigorítások történtek az online szerencsejáték reklámok tekintetében: a magyar kormány bejelentette a reklámok szigorúbb szabályozását, melynek célja a kiskorúak védelme és a túlzott játékösztönzés megakadályozása volt.

Például tilos volt olyan reklámokat közzétenni, amelyek vonzóak lehetnek a fiatalabb korosztálynak, vagy olyan platformokon, ahol a kiskorúak gyakran tartózkodnak.

Emellett szigorították a reklámok időzítését és mennyiségét is, hogy csökkentsék a játékosokra gyakorolt esetleges túlzott játékösztönzést, reklámhatást és a függőség kockázatát. A reklámok ezután csak bizonyos időpontokban és mennyiségben voltak engedélyezettek. 

Az online szerencsejáték reklámok szigorúbb szabályozása további lépés volt abban, hogy a magyarországi szerencsejáték piacot szabályozottabbá és biztonságosabbá tegye. 

Záró gondolatok

Magyarországon az online szerencsejáték szabályozása és politikai helyzete összetett és folyamatosan változó. A politikai döntéshozók célja feltehetőleg alapvetően az online szerencsejáték piac szabályozása és a játékosok védelme, de ezeket a célokat gyakran nehéz összeegyeztetni az iparág fejlődésével és a szolgáltatók érdekeivel.